Demo

Zarówno uzależnienie od alkoholu jak i uzależnienie od innych substancji psychoaktywnych takich jak narkotyki oraz leki traktujemy jako choroby niezawinione.

pierwotne (nie jest to przejaw jakichkolwiek innych zaburzeń, po których wyleczeniu/rozwiązaniu przestaną one istnieć), przewlekłe, postępujące oraz śmiertelne (o ile nie będą leczone), powstałe na skutek nałożenia się na siebie różnych czynników (biologicznych, psychologicznych, duchowych i społecznych). Choroby te wymagają leczenia.