Demo

Zarówno uzależnienie od alkoholu jak i uzależnienie od innych substancji psychoaktywnych takich jak narkotyki oraz leki traktujemy jako choroby niezawinione.

pierwotne (nie jest to przejaw jakichkolwiek innych zaburzeń, po których wyleczeniu/rozwiązaniu przestaną one istnieć), przewlekłe, postępujące oraz śmiertelne (o ile nie będą leczone), powstałe na skutek nałożenia się na siebie różnych czynników (biologicznych, psychologicznych, duchowych i społecznych). Choroby te wymagają leczenia.

Alkohol i leki.

Łączenie alkoholu z jakimikolwiek lekami może być niebezpieczne ale szczególne niebezpieczeństwo alkohol stanowi w połączeniu z poniższymi lekami:

  1. Aspiryna i paracetamol

  2. Leki przeciwbólowe - bezdech

  3. Leki na nadciśnienie - spadek ciśnienia, zawroty głowy, zaburzenia rytmu pracy serca

  4. Leki przeciwcukrzycowe – wahania poziomu cukru w surowicy w tym hipoglikemia

  5. Leki psychotropowe - bezdech

  6. Leki przeciwkrzepliwe - zaburzenia krzepliwości krwi

  7. Antybiotyki - zmiana metabolizmu antybiotyków