Demo

KROPLÓWKI

 

Kroplówka, czyli dożylna infuzja płynów jest metodą powszechnie stosowaną w medycynie. Głównym celem podawania kroplówek jest uzupełnienie niedoboru płynów w organizmie. Do odwodniania prowadzić może wiele schorzeń ale także sytuacji nie związanych z chorobą. Przykładem może być intensywne uprawianie sportu lub ciężka praca, szczególnie w wysokiej temperaturze. W normalnych warunkach zdrowy człowiek jest w stanie uzupełnić niedobory płynów doustnie. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy jest to bardzo trudne albo wręcz niemożliwe - wówczas stosowane są kroplówki. Odwodnienie może pojawić się na skutek nadmiernej utraty płynów lub niedostatecznego ich przyjmowania. Skutki niewyrównanego odwodnienia mogą być niebezpieczne dla zdrowia a nawet życia.

Kroplówki podczas wizyty domowej stosujemy w sytuacji, kiedy są do tego wskazania medyczne - decyzję podejmuje lekarz. Przykłady sytuacji w których kroplówka może okazać się potrzeba:

  • Biegunki i wymioty

  • Zespoły abstynencyjne w przebiegu „ciągów” alkoholowych

  • Niedostateczne przyjmowanie płynów, szczególnie przez osoby w podeszłym wieku

  • Gorączka przebiegająca z niemożnością przyjmowania płynów doustnie

  • Wyniszczenie w przebiegu różnych chorób

Odwodnienie ma szereg objawów, które wskazują także na jego ciężkość.

Kroplówka podczas wizyty domowej stanowić może też też bardzo skuteczną drogę podawania leków, mikroelementów i witamin stosowanych w różnych schorzeniach i niedoborach. Wizyty domowe mogą być bardzo przydatne i wygodne przy konieczności częstego przyjmowania kroplówek. W każdym przypadku decyzję o dożylnym podaniu płynów podejmuje lekarz.

Kroplówka podawana jest przy zachowaniu wszelkich zasad aseptyki, wyłącznie przez uprawniony do tego personel medyczny.

Zgłoszenia telefoniczne na wizytę domową przyjmujemy 24h/7 telefonicznie pod numerami: 22 622 69 22 oraz 501 100 128