Demo
Zbliżenie na stetoskop
Obsługa medyczna firm
Medycyna pracy, badania wstępne i okresowe pracowników

Medycyna Pracy

W ramach oferty, zapewniamy badania medycyny pracy realizowane w najbardziej dogodny dla pracodawców i pracowników sposób. Dzięki przejęciu przez nas usług z tego zakresu nasi Klienci zyskują profesjonalną opiekę i wywiązują się z obowiązków zawartych w Kodeksie Pracy.

Nasza oferta zawiera pełny zakres usług obejmujących wszystkie badania i konsultacje lekarskie wymagane w/w przepisami prawa dla pracownika na danym stanowisku pracy, na które kieruje pracodawca wydając skierowanie.

W większości przypadków wizyta u lekarza specjalisty medycyny pracy jest ostatnim etapem starań o uzyskanie orzeczenia lekarskiego. Lista konsultacji i badań, które należy brać pod uwagę obejmuje wymienione poniżej czynności. Ich wybór zależy od wymagań na konkretnym stanowisku pracy. Służymy pomocą przy zaplanowaniu badań i konsultacji.

Badania wstępne
Wykonywane są przed rozpoczęciem pracy, lub po zmianie stanowiska pracy, jeżeli występują nowe narażenia oraz gdy na danym stanowisku pojawi się nowe narażenie zdrowia i życia.
Badania okresowe
Są wykonywane u pracujących na danym stanowisku, którym skończyła się ważność poprzedniego zaświadczenia dopuszczającego do pracy.
Badania okresowe w trybie §6.pkt 1. Rozporządzenia MZiOS z 30.05.1996
Wykonujemy je u pracujących na danym stanowisku, którzy posiadają ważne zaświadczenie dopuszczające do pracy ale zgłosili pracodawcy pogorszenie stanu zdrowia, który uniemożliwia wykonanie dotychczasowej pracy.
Badania kontrolne
Wykonujemy u każdego pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni. Badania te mają na celu stwierdzenie braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Orzeczenia lekarskie o przydatności pracownika do pracy wydawane są przez lekarzy uprawnionych do wydawania takich zaświadczeń. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. Odpowiedzialność za dopuszczenie pracownika do pracy bez aktualnych badań lekarskich ciąży na pracodawcy, a nie na pracowniku. W ramach badań wstępnych, okresowych i kontrolnych Lekarz Medycyny Pracy przeprowadza lub zleca badania niezbędne do wydania pracownikowi orzeczenia o zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku, zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy.
Badania sanitarno - epidemiologiczne
Badania sanitarno - epidemiologiczne - są wykonywane przed podjęciem pracy, ponownym podjęciem pracy, po przebyciu zakażenia czynnikiem chorobotwórczym - zakażenie prątkami gruźlicy, pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych, pałeczkami z rodzaju Salmonella i Schigella oraz innymi czynnikami chorobotwórczymi, które wywołują stany chorobowe wykluczające wykonywanie prac, przy wykonywaniu których jest możliwe przeniesienie zakażenia na inne osoby.